نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

کوره آزمایشگاهی

کوره آزمایشگاهی 1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد - دارای حجم های 3 ، 4.5 ، 12 ، 14 ، 27  و  63 لیتری - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد. - دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1 - دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2 - دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3 جهت دریافت قیمت سایر مدل ها با شرکت تماس بگیرید.
  • 1120 $
  • 1300 $
  • 1650 $
  • 2000 $
  • 3190 $
  • 1420 $
  • 1535 $
  • 2000 $
  • 2655 $
  • 3420 $
  • 1300 $
  • 1420 $
  • 2070 $
  • 2240 $
  • 3660 $
  • 1600 $
  • 1710 $
  • 2420 $
  • 2540 $
  • 3950 $
افزودن به سبد خرید

کوره آزمایشگاهی 1500 درجه

کوره آزمایشگاهی  1500  درجه سانتیگراد - دارای حجم های  4.5 ، 11  و  22  لیتری - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد.
  • 3835 $
  • 4840 $
  • 6500 $
  • 4000 $
  • 5000 $
  • 6670 $
افزودن به سبد خرید

کوره آزمایشگاهی 1700 درجه

کوره آزمایشگاهی  1700  درجه سانتیگراد - دارای حجم های  4.5 ، 11  و  22  لیتری - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد.
  • 8500 $
  • 11210 $
  • 15930 $
  • 8850 $
  • 11570 $
  • 16300 $
افزودن به سبد خرید

کوره آزمایشگاهی آسانسوری

کوره آزمایشگاهی آسانسوری  1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد - دارای حجم های  2 و  3 لیتری - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد. - دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1 - دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2 - دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3
  • 2350 $
  • 2600 $
  • 2500 $
  • 2750 $
  • 2500 $
  • 2750 $
  • 2650 $
  • 2900 $
  • 2800 $
  • 3050 $
افزودن به سبد خرید

کوره آزمایشگاهی برای نمونه لوله ای

کوره آزمایشگاهی لوله ای  1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد - برای اندازه های محتلف - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد. - دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1 - دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2 - دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3 جهت دریافت قیمت سایر مدل ها با شرکت تماس بگیرید.
  • 1650 $
  • 2360 $
  • 1890 $
  • 2600 $
  • 2180 $
  • 2000 $
  • 2720 $
  • 2240 $
  • 2950 $
  • 2540 $
افزودن به سبد خرید

کوره آزمایشگاهی درب از پائین

کوره آزمایشگاهی درب از پائین 1100  درجه سانتیگراد - دارای حجم های  3 و  5 لیتری - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد.
  • 885 $
  • 1080 $
  • 1080 $
  • 1250 $
افزودن به سبد خرید

کوره آزمایشگاهی درب کشویی

کوره آزمایشگاهی درب کشوئی  1100/ 1200/ 1250  درجه سانتیگراد - دارای حجم های  4 ، 8  و  16 لیتری - سری S  فقط دیجیتالی می باشد. - سری P  دیجیتالی و قابل برنامه ریزی می باشد. - دمای 1100 درجه سانتیگراد:  سری S-1  و  P-1 - دمای 1200 درجه سانتیگراد:  سری S-2  و  P-2 - دمای 1250 درجه سانتیگراد:  سری S-3  و  P-3 جهت دریافت قیمت سایر مدل ها با شرکت تماس بگیرید.
  • 1300 $
  • 1600 $
  • 2300 $
  • 1480 $
  • 1770 $
  • 2500 $
  • 1650 $
  • 1950 $
  • 2700 $
  • 1890 $
  • 2190 $
  • 2890 $
  • 2125 $
  • 2480 $
  • 3070 $
  • 2300 $
  • 2655 $
  • 3245 $
افزودن به سبد خرید