نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

میکروسکوپ اینورت XDS

میکروسکوپ اینورت مدل XDS - دارای امکان نصب سیستم عکسبرداری و یا فیلم برداری

میکروسکوپ اینورت سه چشمی LIM-200

میکروسکوپ اینورت سه چشمی دارای امکان نصب انواع دوربین دارای لنز های شیئی LWD Plan دارای 4 عدد لنز های شیئی استاندارد : 10X, 25X, 25X Phase, 40X دارای لنز های چشمی 10X با قطر  20mm دارای Nosepiece با قفل مرحله ای و امکان اتصال 4 عدد لنز شیئی دارای استیج ثابت با ابعاد  206mm × 170mm و گیره های نگهدارنده نمونه دارای کندانسور N.A. 0.35 - W.D. 45/102mm ارای سیستم نوری Kohler و لامپ هالوژن 6V 20W و فیلتر آبی و سبز دارای هد سه چشمی با زاویه 45 درجه و امکان رویت تصویر از دوچشمی به نسبت 100: 0  و یا به نسبت 20 (دوچشمی) و 80 (فتو تیوب خروجی دوربین)

میکروسکوپ اینورت سه چشمی LIM-300

میکروسکوپ اینورت سه چشمی دارای امکان نصب انواع دوربین - دارای لنز های شیئی LWD Plan - دارای 4 عدد لنز های شیئی LWD استاندارد : 10X, 25X, 25X Phase, 40X - دارای لنز های چشمی 10X با قطر  20mm - دارای Nosepiece با قفل مرحله ای و امکان اتصال 4 عدد لنز شیئی - دارای مکانیکال استیج با ابعاد  206mm × 170mm و محدوده حرکت صفحه متحرک : 128mm × 80mm - دارای کندانسور N.A. 0.35 - W.D. 45/102mm - دارای سیستم نوری Kohler و لامپ هالوژن 12V 20W و فیلتر آبی و سبز - دارای هد سه چشمی با زاویه 45 درجه و امکان رویت تصویر از دوچشمی به نسبت 100: 0  و یا به نسبت 20 (دوچشمی) و 80 (فتو تیوب خروجی دوربین)
  • 1090 $
  • 60 $
  • 290 $
  • 30 $
  • 30 $
  • 30 $
  • 100 $
  • 80 $
  • 40 $
  • 40 $
  • 70 $
  • 110 $
افزودن به سبد خرید

میکروسکوپ اینورت سه چشمی LIM-400

میکروسکوپ اینورت سه چشمی LIM-400 - دارای 3 عدد لنز شیئی LWD Plan 10X, 20X, 40X - دارای 1 عدد لنز شیئی فاز کنتراست :  Long working distance Plan Phase Contrast Objective 20X و   Annual spot 20×/ 40× (for both 20X and 40X) - دارای لنز های چشمی EW 10X با قطر  22mm - دارای کندانسور Slide Relief Phase Contrast Condenser N.A.0.35  W.D=45mm - دارای Nosepiece با قفل مرحله ای و امکان اتصال 4 عدد لنز شیئی - دارای مکانیکال استیج با ابعاد   210mm × 241mm   و محدوده حرکت صفحه متحرک : 128mm × 80mm - دارای سیستم نوری Kohler و لامپ هالوژن 6V 30W - دارای هد سه چشمی با امکان رویت تصویر از دوچشمی به نسبت 100: 0  و یا به نسبت 20 (دوچشمی) و 80 (فتو تیوب خروجی دوربین)
  • 1048 $
  • 2898 $
  • 88 $
  • 95 $
  • 115 $
  • 40 $
  • 40 $
  • 25 $
  • 25 $
  • 25 $
  • 50 $
  • 100 $
  • 10 $
  • 10 $
  • 10 $
  • 10 $
افزودن به سبد خرید

میکروسکوپ اینورت سه چشمی LIM-500

میکروسکوپ اینورت سه چشمی دارای امکان نصب انواع دوربین - دارای لنز های شیئی WD Infinity Plan - دارای 4 عدد لنز های شیئی استاندارد :  LWD 4X, WD 10X Phase/0.25, WD 20X Phase/0.4, LWD 40X و   10X-20X, 40X Phase Annular Plate - دارای لنز های چشمی EW 10X با قطر  22mm - دارای کندانسور ELWD Condenser N.A 0.3, LWD72mm - دارای Nosepiece با قفل مرحله ای و امکان اتصال 4 عدد لنز شیئی - دارای مکانیکال استیج با ابعاد   250mm × 160mm - Insert Glass  و محدوده حرکت صفحه متحرک : 180mm × 70mm - دارای کندانسور ELWD N.A. 0.3 - LWD 72/ without condenser 150mm - دارای سیستم نوری Kohler و لامپ هالوژن 6V 30W و فیلتر های 45mm Blue, Green, Ground Glass - دارای هد سه چشمی با زاویه 45 درجه و امکان رویت تصویر از دوچشمی به نسبت 100: 0  و یا به نسبت 20 (دوچشمی) و 80 (فتو تیوب خروجی دوربین) - امکان نصب ترمو پلیت انکوباتور روی استیج
  • 898 $
  • 2728 $
  • 35 $
  • 28 $
  • 38 $
  • 55 $
  • 76 $
  • 66 $
  • 78 $
  • 50 $
  • 110 $
  • 160 $
  • 200 $
  • 435 $
  • 108 $
  • 15 $
  • 15 $
افزودن به سبد خرید